УСТРОЙСТВО И ДЕЙСТВИЕ НА ПНЕВМАТИЧНИТЕ ДВОЙНО МЕМБРАННИ ПОМПИ FLUIMAC
April 10, 2018
Покажи всички

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА НА МЕМБРАННИТЕ ПОМПИ

Пневматичните мембранни помпи са едни от най-широко разпространените в индустрията. Този факт се дължи на няколко основни техни характеристики:

  • Имат здрава и издържлива на неблагоприятни работни условия конструкция;
  • Материалите, от които са изработени, им позволяват да транспортират богата гама от флуиди: неутрални, химически активни, абразивни, замърсени, съдържащи твърди примеси, флуиди от редки до максимално гъсти – дори във вид на каши, смоли и други вискозни течности, запалителни вещества, прахообразни суровини и други;
  • Могат да работят неограничено време „на сухо“, т.е. без флуид, както и срещу затворен кран при нулев дебит, без това да ги увреди;
  • Захранват се от сгъстен въздух, което позволява експлоатация в потенциално опасни среди;
  • Липсва конструкция с уплътнение или набивка, което ги прави сигурни и надеждни относно нежелани течове;
  • Ниска цена и липса на поддръжка.

Рядко съществува индустриално производство, в което няма внедрени мембранни помпи. Защото тези помпи идват на помощ тогава, когато няма техническо решение с друг тип помпа или пък има, но то е прекалено скъпо като инвестиция и последваща поддръжка. Стойността им на придобиване е ниска, отнесена към отговорността и спецификата на съответния процес. Към това трябва да добавим липсата накаквото и да е техническо обслужване по време на работната експлоатация. А като отчетем и лесната за ремонт конструкция и възможност за подмяна на всички работни механизми, това прави двойно мембранната пневматична помпа предпочитана за изключително богата гама от приложения. Още повече, че различните по вид материали, от които се изработват отделните помпени компоненти, дават възможност за комбинации от избор, които правят помпата пригодена за точното приложение, за работа с точно определин тип флуид(и).

Примери за приложение на диафрагмените помпи FLUIMACТУК

Трябва да добавим още нещо, което далеч не е последно по своята важност. Става въпрос за възможността да се регулира изключително просто и лесно производителността на помпата. Електрически захранваните помпи имат точно определена производителност, която зависи от няколко основни характеристики, на които трудно можем да повлияем: консумирана електрическа мощност на двигателя, броя и размера на работните колела, параметрите на хидравличната част и тръбните връзки. За да променим заводски обусловената производителност на помпата и да имам възможност да регулираме процеса на изпомпване, решението е използване на честотен инвертор, който да променя оборотите на помпата. По този начин се променя производителността й. За да използваме инвертора, ни е необходим и някакъв прибор, който да следи процеса и да подава информация към инвертора (например трансмитер на налягане). Така техническото решение е от една страна по-скъпо, от друга – в изпомпването вече участват три компонента: помпа, инвертор и трансмитер. Това води до утрояване на възможността за авария на оборудването. Как можем да регулираме мембраната помпа? Отговорът е прост: чрез регулиране на захранващия въздух – на дебита или налягането му. Намаляването на стойността на който и да е от тези два компонента, води до намаляване на производителността на помпата. Ето защо, в Q-H диаграмата на мембранната помпа има поставени няколко криви. Всяка от тях показва работата на помпата при различни стойности на налягане и консумацията на подавания въздух. Така на практика няма нужда от допълнителна инвестиция, за да получим различен капацитет на изпомпване от една и съща помпа.

Диаграма на помпа FLUIMACТУК

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *