accurate phoenix

Accurate Phoenix

Двойно мембранни пневматични помпи, които могат да бъдат външно управлявани, за да се използват в специфични приложения, като дозиране например. Управлението се основава на електрически импулси, което дава възможност за различни настройки на дебита, в зависимост от конкретните нужди.
Научете повече
drum phoenix

Drum Phoenix

Двойно мембранни пневматични помпи, предназначени специално за изпразване на варели и контейнери. Предлагат икономична алтернатива на традиционно използваните за целта помпени решения. Разнообразните материали на изработка ги правят пригодни за всякакви по състав флуиди. Лесно се присъединяват, а смукателната тръба гарантира пълно изпомпване на обема.
Научете повече

twin phoenix

Twin Phoenix

Този тип двойно диафрагмени пневматични помпи са предназначени да транспортират едновременно два различни флуида, без последните да имат контакт помежду си. В едно помпено тяло са интегрирани два отделни кръга, всеки със свои вход, изход, мембрана и работен механизъм.
Научете повече