Обемни диафрагмени помпи Phoenix, с компресиран въздух за захранване. Работата им с всякакъв тип флуиди ги прави подходящи за използването им в разнообразни индустриални приложения.


 

Двойно мембранни пневматични помпи Phoenix Atex, разработени за работа в среди с висока степен на взривоопасност и пожароопасност - Зона 1. Транспортират високо вискозитетни и плътни течности.

 

Пневматични двойно мембранни помпи Phoenix Food за работа с флуиди от хранително - вкусовата и фармацевтичната промишлености: алкохолни и безалкохолни продукти и храни като пюрета, желета и т.н.

 

Двойно мембранни пневматични помпи от тип Special Pumps за работа при дозиране, изпразване на варели и специални приложения за работа с два флуида едновременно

 

Дамперът е устройство, което често намира приложение в системите, в които е монтирана мембранна помпа. Тъй като помпата работи циклично (цикъл засмукване, цикъл изтласкване), потокът на флуида има импулсен характер. Дамперът „успокоява“ пулсациите на тласкания флуид.