Двойно мембранни пневматични помпи, предназначени специално за изпразване на варели и контейнери. Предлагат икономична алтернатива на традиционно използваните за целта помпени решения. Разнообразните материали на изработка ги правят пригодни за всякакви по състав флуиди. Лесно се присъединяват, а смукателната тръба гарантира пълно изпомпване на обема.

 

 

PUMPS:

DP18 - DP30 - DP50 - DP65 - DP100 - DP160