ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА НА МЕМБРАННИТЕ ПОМПИ
April 3, 2018
Покажи всички

УСТРОЙСТВО И ДЕЙСТВИЕ НА ПНЕВМАТИЧНИТЕ ДВОЙНО МЕМБРАННИ ПОМПИ FLUIMAC

Основните компоненти на мембранните помпи FLUIMAC (подобно на повечето представени на пазара) са следните:

  • Корпус с интегрирани вход и изход, които могат да бъдат разположени на различни места;
  • Камери – там се намират мембраните и оста, която ги задвижва, както и сферичните клапани;
  • Въздушно разпределящ механизъм

Схема и разрез може да видите ТУК

Действието на пневматичната мембранна помпа може да се обясни по следния начин:

При подаване на сгъстен въздух към разпределящия механизъм, той го насочва към една от двете въздушни камери, намиращи се от вътрешната страна на мембраните. В тази камера въздухът пресира мембраната и тя се „издува“. Това води до създаване на налягане от другата страна на мембраната и изтласкване на флуида, който се намира там. Двойката сферични клапани едновременно затваря входа, откъдето е постъпил флуидът, и отваря път към помпения изход. Така помпата изпомпва.

Какво се случва по същото време в другата страна на помпата? Тъй като двойката мембрани са монтирани на една ос, при издуването на мембраната, където е постъпил въздухът, и нейното движение навън, в същото време другата мембрана се прибира навътре. Това води до пад на налягането в камерата с флуида от нейната външна страна, което пък води до образуване на смукателна сила. Двойката клапани там отваря смукателния вход, флуидът изпълва камерата, но остава там, тъй като другата сфера е затворила пътя към помпения изход. И чака момента, в който разпределящия въздуха механизъм прехвърли въздушния поток към нейната камера и я изтласка навън, като тя повтаря изпомпването, случило се преди това с другата диафрагма. Или най – общо казано, докато едната мембрана изпомпва флуид, в същото време другата мембрана засмуква. С прехвърляне на въздуха, мембраните разменят действието си.

И понеже изпомпвания флуид няма досег с никакви други части, освен с клапаните и мембраните, това прави този тип помпи много надеждни и безопасни по отношение на нежелано изтичане. За това допринася и опростената и здрава помпена конструкция.

Разбира се, ние имаме какво да предложим като допълнителна стойност на продуктите с марка FLUIMAC, което ни отличава от останалите производители:

  • 100% тест: на всяка мембранна помпа FLUIMAC, която излиза от завода, е направен мокър тест;
  • Здрава конструкция с болтови връзки;
  • Специално конструиран въздушен механизъм, който прави помпата по-безшумна от конкурентните, също така не позволява замръзване, няма нужда от омасляване;
  • Дълбоко „самозасмукване“: при сух смукател – 6 метра; самозасмукване при пълен смукател – 9,8 метра;
  • Безопасна работа при нулев дебит при напълно затворен кран на изхода на помпата;
  • И още, и още… Доверете ни се и ще ги откриете!

Още за предимствата на нашите помпи – ТУК

Ето защо, може спокойно да поверите на помпите FLUIMAC дори най-отговорните си технологични решения за транспорт на флуиди, на изключително приемлива цена!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *